Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie uczczenia 170. rocznicy urodzin Jana Ludwika Popławskiego 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. 

Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju i Technologii