Monitor Polski z 16 stycznia 2024 (23-30)

Publikacja: 16.01.2024 18:08

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2023 r. 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wskazania członków Państwowej Komisji Wyborczej 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2023 r. 

Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 stycznia 2024 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego 

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje) 

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 grudnia 2023 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego 

Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2023 r. 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. 

Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a