Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Senatu