Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2023 r. nr 115.13.2023 w sprawie nadania tytułu profesora 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. nr 115.12.2023 w sprawie nadania tytułu profesora 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. nr 115.11.2023 w sprawie nadania tytułu profesora 

Zarządzenie nr 655 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej