Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie wytycznych w zakresie zasad przyporządkowania operacji realizowanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 do kategorii regionów 

Uchwała nr 206 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich 

Uchwała nr 214 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie”