- obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 31 grudnia 2015 r. (poz. 153) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

- obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 stycznia 2016 r. (poz. 154) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa

- obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 stycznia 2016 r. (poz. 155) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

- obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 27 stycznia 2016 r. (poz. 156) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej