Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2023 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2023 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku”

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie, znakowanie i odnawianie szlaków turystycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich