Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Zarządzenie nr 19/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 30. rocznicę wycofania wojsk sowieckich z Polski