Zarządzenie nr 266 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów 

Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 

Uchwała nr 119 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”