Zarządzenie nr 241 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2023 r. w 20. rocznicę referendum dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej