·      rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 28 marca 2023 r. w sprawie systemu Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (DzU z 20 kwietnia 2023 r., poz. 746)