• niektóre przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury z 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (DzU z 11 kwietnia 2023 r., poz. 673)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Miały (PLH300042) (DzU z 12 maja 2023 r., poz. 899)

• rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 19 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (DzU z 12 maja 2023 r., poz. 903)

• ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz zmianie nazw niektórych uczelni akademickich (DzU z 12 maja 2023 r., poz. 905)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Skarżyskie (PLH260011) (DzU z 12 maja 2023 r., poz. 908)