Obowiązują od 22 marca 2023 roku

Publikacja: 22.03.2023 02:34

· rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 3 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 7 marca 2023 r., poz. 429)

· niektóre przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury z 21 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (DzU z 7 marca 2023 r., poz. 432)

· rozporządzenie ministra obrony narodowej z 20 lutego 2023 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (DzU z 7 marca 2023 r., poz. 433)

· rozporządzenie ministra finansów z 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (DzU z 21 marca 2023 r., poz. 530)

· rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 26 lutego 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika – z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie 1 kwietnia 2023 r. (DzU z 21 marca 2023 r., poz. 532)

· rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 16 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych (DzU z 21 marca 2023 r., poz. 534)

· art. 12 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw – z mocą od 1 marca 2023 r. (DzU z 21 marca 2023 r., poz. 535)

· rozporządzenie ministra sportu i turystyki z 20 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (DzU z 21 marca 2023 r., poz. 538)

Prawo karne
Fakty i mity o "lex Tusk". Czy kontrowersyjna ustawa wpłynie na wynik wyborów
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Prawo karne
Decyzje od ręki, spory na lata. Oto możliwy kalendarz prac komisji z Lex Tusk
Prawo
„Komisja może wezwać każdego, nie tylko Tuska. I każdemu wyrządzić krzywdę”
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach