• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaskinia Oblica (PLH120097) (DzU z 16 stycznia 2023 r., poz. 112)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pieniny (PLC120002) (DzU z 16 stycznia 2023 r., poz. 115)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Koło Grobli (PLH120008) (DzU z 16 stycznia 2023 r., poz. 117)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (DzU z 16 stycznia 2023 r., pozl. 118)

• rozporządzenie ministra finansów z 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DzU z 30 stycznia 2023 r., poz. 193)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DzU z 30 stycznia 2023 r., poz. 198)