- rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kwiatówka (PLH120056) (DzU z 13 stycznia 2023 r., poz. 101)

- ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 27 stycznia 2023 r., poz. 185)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 24 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (DzU z 27 stycznia 2023 r., poz. 186)

- rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 13 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027” (DzU z 27 stycznia 2023 r., poz. 187)