Już obowiązują: 16 grudnia 2022

Publikacja: 16.12.2022 02:00

• rozporządzenie Rady Ministrów z 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (DzU z 1 grudnia 2022 r., poz. 2469)

• rozporządzenie ministra sportu i turystyki z 24 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (DzU z 1 grudnia 2022 r., poz. 2473)

• ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (DzU z 1 grudnia 2022 r., poz. 2475)

• ustawa z 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 1 grudnia 2022 r., poz. 2476)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 9 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek (DzU z 1 grudnia 2022 r., poz. 2477)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 7 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2023 (DzU z 8 grudnia 2022 r., poz. 2535)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny (DzU z 15 grudnia 2022 r., poz. 2631)

• art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 2, art. 31 ust. 2 i art. 35 ustawy z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 15 grudnia 2022 r., poz. 2640)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (DzU z 1 grudnia 2022 r., poz. 2469)

• rozporządzenie ministra sportu i turystyki z 24 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (DzU z 1 grudnia 2022 r., poz. 2473)

Pozostało 81% artykułu
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu