Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2022 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt 2

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2023 

Zarządzenie nr 408 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2022 r. nr 112.81.2022 w sprawie mianowania na stopień oficerski generała brygady 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2022 r. nr 112.75.2022 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 1130.85.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2022 r. nr 1130.83.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2022 r. nr 1130.82.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 1130.77.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 1130.76.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 listopada 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego