Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027 

Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027”