- Zarządzenie nr 239 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska (poz. 1190)

- Zarządzenie nr 242 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia niektórych składników majątkowych zniesionego Ministerstwa Cyfryzacji (poz. 1189)

- Zarządzenie nr 237 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (poz. 1188)

- Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (poz. 1187)

- Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia (poz. 1186)

- Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku i poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą (poz. 1185)

- Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie upamiętnienia 190. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego (poz. 1184)