· niektóre przepisy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (DzU z 19 września 2022 r., poz. 1963)

· komunikat ministra cyfryzacji z 23 września 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 55 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (DzU z 23 września 2022 r., poz. 1991)