· rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łysa Góra (PLH180015) (DzU z 9 września 2022 r., poz. 1901)

· rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 6 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania urzędników sądów do Ministerstwa Sprawiedliwości lub poza stałe miejsce pracy (DzU z 9 września 2022 r., poz. 1908)

· rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Golesz (PLH180031) (DzU z 9 września 2022 r., poz. 1909)

· rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Józefów – Wola Dębowiecka (PLH180033) (DzU z 9 września 2022 r., poz. 1911)

· rozporządzenie ministra zdrowia z 20 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (DzU z 23 września 2022 r., poz. 1990)