Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2022 r. nr rej. 202/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2022 r. nr rej. 201/2022 o nadaniu odznaczeń 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. nr rej. 191/2022 o nadaniu orderów 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. nr rej. 189/2022 o nadaniu orderów i odznaczenia 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. nr rej. 188/2022 o nadaniu odznaczeń 

Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 sierpnia 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021–2027 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2022 r. nr rej. 187/2022 o nadaniu orderu 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2022 r. nr rej. 185/2022 o nadaniu orderu 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. nr rej. 182/2022 o nadaniu orderu

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2022 r. nr rej. 179/2022 o nadaniu orderu 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. nr rej. 178/2022 o nadaniu odznaczeń 

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska