Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (poz. 718)

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie odwołania członka Rady Polityki Pieniężnej (poz. 717)

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych (poz. 716)