• rozporządzenie Rady Ministrów z 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek (DzU z 29 czerwca 2022 r., poz. 1365)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 27 czerwca 2022 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (DzU z 1 lipca 2022 r., poz. 1384)

• art. 7 ust. 2 ustawy z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 1 lipca 2022 r., poz. 1390)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 29 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (DzU z 1 lipca 2022 r., poz. 1391)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (DzU z 1 lipca 2022 r., poz. 1392)