• ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 29 grudnia 2021 r., poz. 2459)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi Czarnej Strugi (PLH140009) (DzU z 15 czerwca 2022 r., poz. 1263)

• art. 8, art. 11 i art. 31–35 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 15 czerwca 2022 r., poz. 1265)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (DzU z 22 czerwca 2022 r., poz. 1305)

• rozporządzenie ministra finansów z 20 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (DzU z 23 czerwca 2022 r., poz. 1319)

• rozporządzenie ministra finansów z 23 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (DzU z 29 czerwca 2022 r., poz. 1359)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 27 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego (DzU z 29 czerwca 2022 r., poz. 1362)

• rozporządzenie ministra finansów z 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (DzU z 29 czerwca 2022 r., poz. 1363)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (DzU z 29 czerwca 2022 r., poz. 1366)

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

• rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28 czerwca 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Warszawa – gmach dawnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego” (DzU z 29 czerwca 2022 r., poz. 1367)

• rozporządzenie ministra finansów z 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU z 29 czerwca 2022 r., poz. 1368)

• rozporządzenie ministra finansów z 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (DzU z 29 czerwca 2022 r., poz. 1369)