Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2022 r. 

Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową Kraju-Gospodarza w przedmiocie zobowiązań, które zostaną przyjęte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w związku z 33. sesją Regionalnej Konferencji FAO dla Europy, podpisaną w Warszawie dnia 8 maja 2022 r. 

Umowa Kraju-Gospodarza w przedmiocie zobowiązań, które zostaną przyjęte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w związku z 33. sesją Regionalnej Konferencji FAO dla Europy, podpisana w Warszawie dnia 8 maja 2022 r. 

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2022 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie 

Zarządzenie nr 173 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej 

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r.