• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białka Lelowska (PLH240031) (DzU z 9 maja 2022 r., poz. 968)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 28 kwietnia 2022 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 23 maja 2022 r., poz. 1080)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 13 maja 2022 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze (DzU z 23 maja 2022 r., poz. 1081)

• ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU z 23 maja 2022 r., poz. 1087)

• rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 19 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (DzU z 23 maja 2022 r., poz. 1088)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 17 maja 2022 r. w sprawie określenia grup uposażenia (DzU z 23 maja 2022 r., poz. 1090)