- rozporządzenie ministra zdrowia z 4 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (DzU z 12 kwietnia 2022 r., poz. 805)

- rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko przy Dolinie Kocinki (PLH240025) (DzU z 12 kwietnia 2022 r., poz. 809)

- rozporządzenie ministra finansów z 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (DzU z 26 kwietnia 2022 r., poz. 898)