Zarządzenie nr 2/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" – Kazimierz Kamieński „Huzar"  - poz. 107

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2020 r.  - poz. 106

Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Związku Birmańskiego o komunikacji lotniczej, podpisaną w Warszawie dnia 15 czerwca 1977 r.  - poz. 105

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Związku Birmańskiego o komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 15 czerwca 1977 r.  - poz. 104

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r.  - poz. 103