- Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uczczenia 50. rocznicy zwycięskiego strajku łódzkich włókniarek (poz. 229)