- rozporządzenie ministra zdrowia z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu" (DzU z 1 września 2017 r., poz. 1677)