• niektóre przepisy ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (DzU z 4 stycznia 2021 r., poz. 11)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (DzU z 18 lutego 2021 r., poz. 310)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pomlewo (PLH220092) (DzU z 18 lutego 2021 r., poz. 311)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Dłużnicy (PLH220081) (DzU z 18 lutego 2021 r., poz. 313)