• niektóre przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (DzU z 21 grudnia 2021 r., poz. 2371)