• ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie 8 marca 2022 r. (DzU z 7 września 2021 r., poz. 1641)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy Gorzowskie (PLH080058) (DzU z 23 listopada 2021 r., poz. 2103)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bachus (PLH060056) (DzU z 23 listopada 2021 r., poz. 2104)

• niektóre przepisy ustaw z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 23 listopada 2021 r., poz. 2105)

• ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 23 listopada 2021 r., poz. 2106)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podpakule (PLH060048) (DzU z 23 listopada 2021 r., poz. 2107)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródła Pijawnika (PLH020076) (DzU z 23 listopada 2021 r., poz. 2108)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Rurzycy (PLH300017) (DzU z 23 listopada 2021 r., poz. 2109)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 8 listopada 2021 r. w sprawie wykazów polskich obszarów morskich, po których pływają statki pasażerskie typu ro-ro (DzU z 23 listopada 2021 r., poz. 2110)

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kemy Rymańskie (PLH320012) (DzU z 23 listopada 2021 r., poz. 2111)

• ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (DzU z 23 listopada 2021 r., poz. 2112)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wełtyńska (PLH320069) (DzU z 23 listopada 2021 r., poz. 2113)