Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Zarządzenie nr 204 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej 

Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową o transporcie lotniczym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Ludowej Republiki Angoli, podpisaną w Luandzie dnia 24 kwietnia 1976 r. 

Umowa o transporcie lotniczym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Ludowej Republiki Angoli, podpisana w Luandzie dnia 24 kwietnia 1976 r. 

Zarządzenie nr 213 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej