• rozporządzenie ministra infrastruktury z 16 września 2021 r. w sprawie granicy portu morskiego w Wolinie (DzU z 6 października 2021 r., poz. 1821)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 6 sierpnia 2021 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej (DzU z 6 października 2021 r., poz. 1825)