• rozporządzenie ministra infrastruktury z 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (DzU z 5 października 2021 r., poz. 1811)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 13 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej (DzU z 19 października 2021 r., poz. 1887)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 18 października 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wiązownica w województwie podkarpackim (DzU z 19 października 2021 r., poz. 1888)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 18 października 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radzanowo w województwie mazowieckim (DzU z 19 października 2021 r., poz. 1889)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 14 października 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych (DzU z 19 października 2021 r., poz. 1890)