Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji 

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 4 października 2021 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich