Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. nr 1130.70.2021 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2021 r. nr 1130.69.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.68.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.67.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego