·      rozporządzenie ministra obrony narodowej z 14 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (DzU z 23 września 2021 r., poz. 1740)

·      rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Masyw Ślęży (PLH020040) (DzU z 23 września 2021 r., poz. 1742)

·      rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 24 września 2021 r. w sprawie wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa (DzU z 30 września 2021 r., poz. 1782)