- ustawa z 24 czerwca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 (DzU z 12 sierpnia 2021 r., poz. 1460)

- rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 6 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego (DzU z 12 sierpnia 2021 r., poz. 1462)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 4 sierpnia 2021 r. w sprawie form współpracy straży gminnej z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy (DzU z 12 sierpnia 2021 r., poz. 1466)

- rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r. (DzU z 12 sierpnia 2021 r., poz. 1467)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 23 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (DzU z 26 sierpnia 2021 r., poz. 1572)