Umowy międzynarodowe

(poz. 504 – 505):

- poprawki przyjęte 7 listopada 1991 r. do konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej, sporządzonej w Genewie 6 marca 1948 r.,

- oświadczenie rządowe z 25 lutego 2008 r., że poprawki te weszły w życie 7 grudnia 2008 r.

Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów

(poz. 506 – 507), dwa z 13 maja, w sprawie przedterminowych wyborów wójta:

– gminy Bliżyn w województwie świętokrzyskim,

– gminy Krzywcza w województwie podkarpackim; oba od 14 maja.

Zobacz treść Dz.U. nr 83

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ