[b]Ustawa [/b](poz. 97) z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw; wejdzie w życie 7 marca, ale niektóre przepisy 31 marca, a jeszcze inne 1 lipca 2011 r.

[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 98 – 99):

[b]- gospodarki[/b] z 22 stycznia w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych; 19 lutego,

[b]- infrastruktury[/b] z 29 stycznia zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 4 lutego z mocą od 1 stycznia 2009 r.

Zobacz treść [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=299547]Dz.U. nr 18[/link]