[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 152 – 155

- [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 22 stycznia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań pasz oraz pasz leczniczych w ramach urzędowej kontroli; wejdzie w życie 3 marca,

- [b]spraw wewnętrznych i administracji[/b] z 19 stycznia zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego; 3 marca,

- [b]środowiska[/b] z 21 stycznia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; 3 marca,

- [b]zdrowia[/b] z 23 stycznia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia; 24 lutego.

Zobacz treść [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=300898]Dz.U. nr 25[/link]