[b]Ustawy[/b] (poz. 1277 – 1281), cztery z 27 sierpnia i jedna z 28 sierpnia:

? o Komitecie do Spraw Europejskich; wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r., ale niektóre przepisy 30 września tego roku,

? o zmianie ustawy:

– o powszechnym obowiązku obrony RP oraz o zmianie niektórych innych ustaw; 1 stycznia 2010 r., lecz część przepisów 15 października i 30 grudnia bieżącego roku,

– Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami; 15 października, a niektóre przepisy 1 stycznia 2010 r.,

? o języku polskim; 15 października,

? o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz niektórych innych ustaw; 15 października.

[b]Rozporządzenia ministrów [/b](poz. 1282 – 1286):

? finansów z 28 września w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych; 1 października,

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

? infrastruktury, dwa z 25 września, w sprawie:

– zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych,

– pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych; oba 1 stycznia 2010 r.,

? rolnictwa i rozwoju wsi, z 25 i 28 września, w sprawie:

– warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”

– warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Pogram rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 23013 (zmiana); oba 30 września.

[b]Obwieszczenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 1287) z 28 września o sprostowaniu błędu.

Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=327215]Dz.U. nr 161[/link]