[b]Ustawa [/b](poz. 513) z 9 kwietnia o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw; wejdzie w życie 11 czerwca.

[b]Rozporządzenie Rady Ministrów[/b] (poz. 514) z 20 kwietnia w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na 2010 rok”; 26 maja.

[b]Rozporządzenia ministrów [/b](poz. 515 – 520):

- [b]finansów[/b], dwa z 26, dwa z 28 i jedno z 30 kwietnia, w sprawie:

– obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium RP; 12 czerwca,

– służby przygotowawczej w Służbie Celnej; 26 maja,

– zwolnień od podatku akcyzowego (zmiana),

– dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy (zmiana),

– wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT (zmiana); te trzy 11 maja,

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

- [b]gospodarki[/b] z 22 kwietnia w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych; 26 maja.

[b]Rozporządzenie KRRiT[/b] (poz. 521) z 6 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach prezydenta RP; 11 maja.

Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=352989]Dz.U. nr 78[/link]