[b]POWÓDŹ[/b]

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wzbogaciło się o załącznik nr 2. Jest to wykaz gmin (gmin o statusie miasta, gmin o statusie miasta będących miastem na prawach powiatu), które dotknęła tegoroczna powódź: dolnośląskie – 30, kujawsko-pomorskie – 30, lubelskie – 8, łódzkie – 76, małopolskie – 145, mazowieckie – 6, podkarpackie – 106, śląskie -138, świętokrzyskie – 45 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=355764]DzU nr 92, poz. 597[/link])

[b]PRAWO LOTNICZE[/b]

- zmienione rozporządzenie dotyczące wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=355814]DzU nr 93, poz. 598[/link])

[b]FINANSOWANIE NAUKI[/b]

- zmodyfikowane rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego o przyznawaniu oraz rozliczaniu środków finansowych na działalność statutową ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=355812]DzU nr 93, poz. 599[/link])