[srodtytul]AKCYZA[/srodtytul]

- nowe rozporządzenie ministra finansów o kontroli niektórych wyrobów akcyzowych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=354363](DzU nr 86, poz. 555)[/link]

[srodtytul]ILE ZA STUDIA[/srodtytul]

- maksymalna wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011 wynosi: 150 zł, gdy w grę wchodzą sprawdziany uzdolnień artystycznych oraz na kierunki: architektura i urbanistyka oraz architektura wnętrz; 100 zł, gdy trzeba wykazać sprawność fizyczną; 85 zł na pozostałe kierunki studiów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=354358](DzU nr 86, poz. 556)[/link]

[srodtytul]ABONAMENT[/srodtytul]

- rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o wysokości opłat abonamentowych za używanie w 2011 roku odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżkach za ich uiszczanie z góry [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=354355](DzU nr 86, poz. 558)[/link]

[srodtytul]SUPLEMENTY DIETY[/srodtytul]

- w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety nową treść mają trzy załączniki: „Wykaz witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety”, „Wykaz form chemicznych witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety”, „Wartości odniesienia do znakowania suplementów diety” [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=355758](DzU nr 91, poz. 596)[/link]

[srodtytul]CHOROBY ZAKAŹNE ZWIERZĄT[/srodtytul]

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

- rozporządzenie Rady Ministrów o wprowadzeniu programu wykrywania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka (DzU nr 96, poz. 621)

[srodtytul]INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ[/srodtytul]

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie zgromadzenia elektorów oraz zgłaszania kandydatów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (DzU nr 96, poz. 622)