ROZWÓJ WSI

- niektóre przepisy ustawy z 17 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 36 z 2010, poz. 197)

- niektóre przepisy rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (DzU nr 39 z 2010, poz. 211)

ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA

- rozporządzenie Rady Ministrów  z 3 lutego  w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej (DzU nr 42, poz. 215)

MATERIAŁY WYBUCHOWE

- rozporządzenie ministra gospodarki z 18 lutego w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów (DzU nr 42, poz. 216) - czytaj więcej w artykule "Pracując z niewypałami, trzeba przestrzegać zasad"

UPOSAŻENIE POLICJANTÓW

-  rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji  z 28 stycznia  zmieniające rozporządzenia w sprawie zasad otrzymywania i wysokości  uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony  wzrost uposażenia zasadniczego (DzU nr 42, poz. 220)

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

ODPADY/GRANICA

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 14 lutego zmieniające rozporządzenia w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów (DzU nr 42, poz. 221) - czytaj więcej w artykule "Z odpadami pojadą przez Grzechotki"

WSPARCIE BEZPOŚREDNIE

-  rozporządzenie ministra  rolnictwa i rozwoju wsi z  2 marca, zmieniające rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (DzU nr 48, poz. 251)

ZDROWIE

-  rozporządzenie ministra  zdrowia, dwa z 18 lutego, zmieniające rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla: