Rząd FR wydał rozporządzenia:

(nr 893 z 12 listopada 2010 r.)

podwyższające z 0 do 10 proc. stawkę celną na eksport katod miedzianych. Rozporządzenie nabrało mocy prawnej miesiąc po oficjalnej publikacji (Rossijskaja Gazieta nr 5339 z 18 listopada 2010 r.)

- (nr 803 z 12 października 2010 r.) w sprawie zamiany stawki celnej na eksport cementu. Rozporządzenie nabrało mocy prawnej miesiąc po oficjalnej publikacji (Rossijskaja Gazieta nr 5315 z 19 października 2010 r.)